Radionica „Psihološke podrške pomoći“

22.10. o.g. održana je prva radionica namijenjena osnaživanju marginaliziranih skupina u sklopu projekta „Edukacijom i cjeloživotnim učenjem do zapošljavanja marginaliziranih skupina“. Projekt provodi Udruga Spiritus Os u partnerstvu sa Udrugom Amadea, a financiran je iz Europskog socijalnog fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

U sklopu projekta predviđeno je 5 radionica „Psihološke podrške pomoći“ koje vodi psiholog. Cilj je radionica pripremiti žene (korisnice) projekta za tržište rada nakon dugotrajne nezaposlenosti i pružiti im potporu i podršku za cjeloživotno učenje.