Edukacijom i cjeloživotnim učenjem do zapošljavanja marginaliziranih skupina

druga Spiritus OS u partnerstvu sa Udrugom za psiho-socijalne potrebe “Amadea“ počela je projekt ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Svrha projekta je socijalno uključivanje marginaliziranih skupina ljudi te njihova integracija na tržištu rada, kao i borba protiv svih oblika diskriminacije. Cilj projekta je integracija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada u okruženju u kojem žive, razvijanje programa pomoći u lokalnoj zajednici, cjeloživotno učenje te rad na povećanju kvalitete života, njihovo uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice. Isto će se postići kroz edukaciju nezaposlenih osoba. Projekt će trajati ukupno 24 mjeseca (17.10.2019.-17.10.2021.) a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.052.828,80 HRK. Za više informacija možete se obratiti na e-mail: ivana@sos.hr ili na mobitel: 098 890 063

 

 

Amblem

Podijeli!