Dokumenti

PDF    STATUT UDRUGA AMADEA

PDF

    

    Volonterski upitnik

PDF

   

   Ugovor o volontiranju – Dnevni boravak

PDF

   Ugovor o volontiranju – Sunčica

PDF

   Klasifikacija djelatnosti udruga

PDF

   Popis ciljanih skupina za registar

PDF

    Strategija socijalne skrbi za starije

PDF

   Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.). 

 

Linkovi:

http://www.mspm.hr/

https://www.udruge.hr/

http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-opcu-upravu/registri/registar-udruga/826

http://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu

http://azop.hr/

Podijeli!

    Poveznice